Podvojné účtovníctvo
Balík Počet účtovných položiek* Cena za mesiac
Mikro (XS) do 90 100 eur
Mini (S) do 150 160 eur
Midi (M) do 250 300 eur
Large (L) do 500 590 eur
Maxi (XL) do 800 890 eur
Exclusive nad 800 dohoda

* Účtovnou položkou sa rozumie účtovný zápis v účtovnom denníku. U platiteľa DPH je napr. faktúra v účtovnom denníku zapísaná 3x, pokladničný doklad 2x.

Mzdové účtovníctvo
Zavedenie novej firmy 20 eur jednorazovo
Zavedenie jedného zamestnanca 10 eur jednorazovo
Spracovanie mzdy zamestnanca* 12,10 eur osoba / mesiac
Vykonanie ročného zúčtovania 15 eur osoba
Ročné hlásenie zo ZČ na DÚ 15 eur osoba
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca SP, ZP 9 eur osoba

* Od 20 zamestnancov 11 eur/zamestnanec, od 50 zamestnancov 9 eur/zamestnanec.

Vypracovanie daňového priznania FO (nezahŕňa spracovanie účtovníctva):
Tuzemské príjmy Príjmy aj zo zahraničia
DPFO typ „A“ 45 eur 60 eur
DPFO typ „B“ paušálne výdavky 50 eur 65 eur
DPFO typ „B“ skutočné výdavky od 80 eur* od 85 eur

* V závislosti od náročnosti a počtu dokladov.

Cenník ostatných služieb
Zastupovanie v daňovom konaní 40 eur / hodina
Vypracovanie DP k DPPO + účtovné výkazy od 300 eur / rok
Vypracovanie DP k DzMV 10 eur/ vozidlo
Vypracovanie internej smernice 30 eur
Štatistický výkaz 20 eur
Daňové poradenstvo 85 eur/hodina*
DP DPH, KV, SV 27,50 eur

* Pre našich klientov 30% zľava.

Cenník jednotlivých úkonov má orientačný charakter, cenu poskytovaných služieb dohodneme s klientom osobne na základe posúdenia množstva, charakteru a náročnosti vedenia agendy.

Cenník poskytovaných služieb platný od 1. 1. 2022