Ako podať daňové priznanie?

Daňové priznanie môžem daňovému úradu podať: elektronicky, osobne poštou a to v závislosti od toho, medzi aké osoby ma zákon zaraďuje. Ak som podnikateľ (zapísaný v obchodnom registri) alebo živnostník, som povinný komunikovať, a teda aj podávať daňové priznanie iba elektronicky (týka sa to širšieho okruhu osôb, napr. platitelia DPH, daňoví poradcovia, advokáti, ak zastupujú osobu povinne el. komunikujúcu,…).…